"Nadrzędnym celem jest zawsze dobro klienta"
 
tel. 535 866 000
(proszę dzwonić - porozmawiajmy o Państwa problemie)
Kancelaria Adwokacka adwokata Radosława Krakowiaka to innowacyjna, dynamicznie rozwijająca się Kancelaria. Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnej pomocy prawnej opartej na doświadczeniu, wiedzy i gwarancji zachowania tajemnicy adwokackiej oraz zachowania zasad etycznych. 

Realizujemy szeroką pomoc prawną na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, zapewniając kompleksową pomoc prawną.
Usługi Kancelarii wykonywane są zarówno na terenie województwa świętokrzyskiego, jak również na terenie całego kraju – osobiście lub w oparciu o współpracę z innymi kancelariami adwokackimi. 
 
Preferujemy kontakt telefoniczny celem przedłożenia naszej szerokiej oferty. Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług oraz poszanowanie tajemnicy adwokackiej. Proszę dzwonić - zapewniamy, iż będą Państwo zadowoleni.

adwokat kielce

 

Nasze specjalizacje:

- prawo cywilne 

Nasza Kancelariia zajmuje się przede wszystkim sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie ( wypadki komunikacyjne, szkoda na osobie i mieniu etc ), jak również sprawami z zakresu prawa rzeczowego (ochrona posiadania, zniesienia współwłasności itd.). Świadczymy na powyższy zakres porady prawne, sporządzamy opinie prawne i reprezentujemy klientów przed wszelkimi sądami tj. sądami powszechnymi I i II instancji, jak również - w zależności od potrzeb - przed Sądem Najwyższym

- prawo karne

Odnośnie prawa karnego nasi prawnicy reprezentują naszych klientów we wszystkich rodzajach spraw (sprawy karne, karne skarbowe, o wykroczenia, o wykroczenia skarbowe)
zarówno w postępowaniu przygotowawczym (min. prokuratura, policja) jak i przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniu wykonawczym.
Dodatkowo specjalizujemy się w dozorach elektronicznych oraz przedterminowych warunkowych zwolnieniach.
Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego. Występujemy zarówno w charakterze obrońców, jak i pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych.  Doświadczenie zdobyte w największej karnej Kancelarii Adwokata Macieja Sobczyka w Kielcach świadzczy o najwyższej jakości świadczonych usług.

- prawo gospodarcze 

Oferujemy Państwu obsługę prawną zarówno spółek prawa handlowego (osobowych oraz kapitałowych) jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W tym zakresie nasi prawnicy sporządzają i opiniują umowy, sporządzają opinie prawne oraz reprezentują klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.
 
- prawo rodzinne

Prawo rodzinne wymaga głębokiego zaangażowania i umiejętności prowadzenia rozmów ze strony pełnomocnika, szczególnej wrażliwości i umiejętności prowadzenia mediacji. 
Mając na uwadze powyższe świadczymy pomoc prawną w sprawach rozwodowych, separacji, unieważnienia małżeństwa, alimentów (o zasądzenie alimentów, o obniżenie albo o podwyższenie alimentów, o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego), o ustalenie kontaktów pomiędzy dziećmi a rodzicami, jak również dotyczących władzy rodzicielskiej, o podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności majątkowej, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa i inne. Szczególną wagę poświęcamy problematyce rozwodów. Rozwód to zwykle bardzo duże przeżycie dla klienta, gdzie kancelaria poświęca dużo czasu celem znalezienia nalepszego rozwiązania dla Mocodawcy.

- prawo spadkowe (stwierdzenia nabycia spadku, podziały majątku wspólnego, powództwa o zachowek)

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. W ramach prawa spadkowego zajmujemy się stwierdzeniami nabycia spadku, powództwami o zachowek oraz podziałami majątku wspólnego.

- prawo egzekucyjne - windykacja należności
 
W ramach prawa egzekucyjnego pomagamy klientom w egzekucji należności wynikających
z prawomocnych wyroków sądowych. Pomagamy również odzyskać długi klientów prowadząc skuteczną windykację. Dobry adwokat jest w stanie poprowadzić windykację skutecznie i pewnie.
 
- prawo upadłościowe i restrukuryzacyjne
 
Kancelaria zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak i występowaniem w imieniu klientów na wszystkich etapach procedury upadłościowej, jak również w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
 
- arbitraż, negocjacje i mediacje
 
Często wyjściem ze sporu jest jego ugodowe pozasądowe rozstrzygnięcie. W związku z powyższym kancelaria świadczy usługi na rzecz polubownego rozstrzygnięcia zaistniałych sporów.
 
- zamówienia publiczne

Odnośnie zamówień publicznych kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców, tak podmiotów prywatnych jak i publicznych. W ramach świadczonych usług opinujemy specyfikację ogólnych warunków zamówienia, uczestniczymy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentujemy również klientów w postępowaniach odwoławczych, sporządzamy także opinie prawne. Przygotowujemy i opiniujemy regulaminy udzielania zamówień poniżej kwot przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Masz wątpliwości do obszarów działalności - zadzwoń - 535 866 000

Porady prawne

W ramach kancelarii świadczymy pomoc prawną w postępowaniu przedsądowym. Oceniamy ryzyko oraz szczegółowo informujemy klientów o szansach na wygranie sprawy. 
 

KANCELARIA KIELCE - SKARŻYSKO-KAMIENNA (codziennie jesteśmy dostępni zarówno w Kielcach jak i w Skarżysku-Kamiennej)
 
 
Kancelaria Kielce Adwokat Kielce (trzecie piętro)
Świętego Leonarda 1/28
Kielce, 25-311 Poland
535866000
 
Kancelaria Skarżysko-Kamienna Adwokat Skarżysko (tuż przy Sądzie Rejonowym)
Sikorskiego 22/2
Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie 26-110 Poland
535866000
 
W ramach Kancelarii Adwokat Skarżysko w Skarżysku-Kamiennej świadczymy codzienną pomoc prawną. Adwokat w mieście Skarżysko świadczy pomoc prawną od poniedziałku do piątku.

Kancelaria Adwokat Kielce świadczy codzienną pomoc prawną (zazwyczaj po godzinie 16.00).
Adwokat w mieście Kielce świadczy pomoc prawną umożliwiając klientom elastyczne godziny spotkań, także w weekendy.
 
Aktualności:
 
14.01.2019 r. Informacje z Prokuratury Okręgowej w Kielcach - zarzuty dla Kacpra C po śmiertelnym wypadku.
 
Prokuratura w Sandomierzu prowadzi już śledztwo pod sygnaturą PR DS. 1.2019 przeciwko wyżej wymienionemu, który jest podejrzany o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz również ucieczkę z miejsca przedmiotowego zdarzenia. 

Do przedmiotowego zdarzenia doszło w Nowy Rok tj. 01.01.19 r. w Zawichoście. Kacper C prowadził samochód osobowy, w którym były również jeszcze cztery osoby. Jadąc wjechał bezpośrednio w 33 letniego mieszkańca również tej miejscowości. Wprawdzie zatrzymał się i z dwiema osobami wysiadł z pojazdu. Nie czekając jednak wszyscy uciekli jednak nie udzielając pokrzywdzonemu pomocy. Później - przypadkowo przejeżdżający kierowca zauważył pokrzywdzonego oraz wezwał odpowiednie służby. 
Służby przeprowadziły szereg testów, które wykazały, iż pokrzywdzony był trzeźwy. Podejrzanego zatrzymano w parę godzin po przedmiotowym zdarzeniu i również testy na alkohol i narkotyki dały wynik negatywny. Prokurator postawił podejrzanemu zarzut z art. 177 § 2 kk. Podejrzany przyznał się do popełnienia czynu składając wyjaśnienia. Obecnie nie uniknie on kary. Zważywszy na zagrożenie karą grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Nie uniknie on raczej kary pozbawienia wolności.
 
02.01.2019 r. - Koniec śledztwa o podwójne usiłowanie zabójstwa.
 
Prokuratura Rejonowa Kielce - Zachód zakończyła w końcu długo prowadzone śledztwo przeciwko Danielowi O., który jest podejrzany o usiłowanie dwóch zabójstw.
 
W toku śledztwa zabezpieczono szereg dowodów. Z opinii biegłych psychiatrów wynika jednak, iż w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów był on niepoczytalny. 
 
Prokuratura Kielce skierowała więc w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Kielcach wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie wobec podejrzanego środka w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
 
Ponieważ jest pozbawiony wolności musi korzystać z adwokata.
 
25.12.2018 r. - jest już akt oskarżenia po zdarzeniu na placu zabaw na ul. Chopina w Kielcach.
 
Prokuratura Kielce-Wschód w Kielcach zakończyła właśnie śledztwo prowadzące pod sygnaturą PR 4 Ds. 166.2018 prowadzone przeciwko Andrzejowi C. który jest podejrzany o spowodowanie obrażeń skutkujących śmiercią trzyciesto trzyletniego pokrzywdzonego. 
 
Podczas śledztwa zgromadzono materiał dowodowy w postaci oględzin miejsca zdarzenia, zeznań świadków oraz zabezpieczonych nagrań, jak również wyniku eksperymentu procesowego, opinii biegłych etc. W dniu 21 grudnia prokurator skierował w tej sprawie akt oskarżenie do Sądu Okręgowego w Kielcach. Oskarżony do dnia dzisiejszego pozostaje aresztowany. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Do obrony będzie potrzebny mu z pewnością dobry adwokat.
 
17.12.2018 r. - Jest akt oskarżenia odnośnie podejrzanego Krzysztofa A. o usiłowanie zabójstwa.
 
Po długim śledztwie Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód zakończyła w końcu śledztwo toczące się pod sygnaturą PR 3 Ds. 199.2018 toczącemu się przeciwko Krzysztofowi A, który podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa. 
 
Prokuratura Rejonowa zgromadziła obszerny materiał dowodowy min. ustalono świadków, zebrano opinie biegłych, w tym odnośnie obrażeń pokrzywdzonego i sądowo-psychiatrycznej opinii dotyczącej podejrzanego, jak również prokuratura dokonała oględzin miejsca zdarzenia. 
 
Dokładnie w rocznicę stanu wojennego tj. 13.12.2018 r. prokurator złożył akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kielcach.
 
Póki co oskarżony jest tymczasowo aresztowany. Mając na uwadzę, iż za przestępstwo to grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności pozostanie w nim conajmniej przez czas trwania postępowania.
 
12.11.2018 r. - Zarzuty zabójstwa dla trzydziestoletniego mieszkańca Kielc
 
Prokuratura Rejonowa w Kielcach prowadzi śledztwo przeciwko Tomaszowi B. , który podejrzany jest o zabójstwo.
 
Zdarzenie miało miejsce na ul. 1go Maja w Kielcach w jednym z mieszkań w dniu 6 listopada 2018 r. Tomasz B. miał zadać pokrzywdzonymu kilka ciosów w tułów nieokreślonym narzędziem ostrym. Uciekł on z mieszkania, jednakże ostatecznie został zatrzymany podczas pościgu przez Policję wkrótce po zdarzeniu. W trakcie zatrzymania ustalono narzędzie zbrodni, wykonano sekcję zwłok. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Następnie prokuratura sporządziła wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, po czym Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. 
 
W tej sytuacji podejrzanemu będzie potrzebny najlepszy adwokat ewentualnie najlepszy prawnik specjalizujący się w prawie karnym.

Dobry adwokat z pewnością przygotuje zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania przez sąd oraz przeanalizuje cały materiał dowodowy. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.  
 
28.10.2018 r. - 12 listopada jednak dniem z zakazem handlu
 
Rząd, wprowadza dzień wolny - szkoda tylko, iż w ostatniej chwili i bez zastanowienia. Racjonalny ustawodawca, ( jako dobry prawnik ) powinien wiedzieć, iż taka procedura przyniesie więcej szkód niż pożytku. Co najgorsze, w ostatniej chwili wprowadzane są poprawki senatu, które zakazują jednak handlu w niedzielę. Chaos, straty dla gospodarki to tylko niektóre z nich. Kto zapłaci za najem lokalów za ten dzień, ZUS czy da wypłatę pracownikom ? 
 
13.10.2018 r. - Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej stosuje areszt
 
Prokuratura Rejonowa ze Skarżyska-Kamiennej prowadzi tajemnicze śledztwo w sprawie śmierci nieznanego mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce w jednym z domów we wsi Grzybowa Góra (gmina Skarżysko-Kościelne)
 
W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 mesięcy. Z pewnością będzie potrzebny im najlepszy adwokat.
 
19.09.2018  - Zakończenie śledztwa prowadzonego przeciwko Krystianowi K, który podejrzany jest o dwa rozboje
 
Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej zakończyła w końcu śledztwo przeciwko podejrzanemu o dwa rozboje przy użyciu noża.
 
W śledztwie zebrano liczne dowody min. zeznania świadków, oględzin, zabezpieczono monitoring oraz zawnioskowano o opinie biegłych. Podejrzany przyznał się do popełnienia czynów. 3 września 2018 r. Prokuratura Rejonowa w Skarżysku skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kielcach. Zarzucane czyny oskarżonemu zagrożone są karą pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata całkowitego pozbawienia wolności. Oskarżony mimo, iż się przyznał pozostaje tymczasowo aresztowany. Z pewnością będzie mu potrzebny dobry adwokat.
 
08.09.2018 - zmiany w zatrudnianiu młodocianych
 
Uwaga ! Od 1.09.2018 r. następuje zmiana dolnej granicy wiekowej dla młodocianych pracowników - zamiast 16 na 15. Na tą zmianę społeczeństwo czekało 9 pat - wprowadzono ją bowiem w związku z przesunięciem w dół wieku szkolnego. Teraz na rynek pracy wejdą pierwsi uczniowie po reformie.
 
Trzeba jednak pamiętać, iż zatrudnianie małoletnich jest możliwe dla podmiotów prowadzących działalność reklamową, artystyczną, sportową czy kulturalną.
 
Kodeks pracy zabrania zatrudniania dzieci, czyli osób, które nie ukończyły 16 lat (od 1 września 15 lat). Świadczenie pracy przez osoby w tej kategorii wiekowej jest możliwe wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową.
W przypadku natomiast młodocianych, czyli osób, które ukończyły 16 lat (od 1 września 15 lat), a nie przekroczyły 18 lat, kodeks pracy wprowadza szczególne regulacje. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: - ukończyli gimnazjum i przedstawią odpowiednie zaświadczenie lekarskie. 
 
28.08.2018 - 50-latka ze Skarżyska ma kłopoty - jest podejrzewana o posiadanie i wprowadzanie papierosów bez akcyzy.
 
Spore kłopoty ma 50-latka ze Skarżyska Kamiennej, która przez policję jest podejrzewana o posiadanie, jak również o wprowadzenia na rynek skarżyski bez polskich znaków akcyzowych. Policjanci ze Skarżyska Kamiennej zabezpieczyli u niej przeszło 1500 szuk papierosów.
 
Policja ze Skarżyska Kamiennej podejrzewała, iż na lokalnym bazarze prowadzona jest sprzedaż papierosów, które nie posiadają polskich znaków akcyzy. Udali się więc na stoisko, które jest prowadzone przez 50 letnią mieszkankę Skarżyska. Na stoisku funckjonariusze policji zabezpieczyli przeszło 1500 sztuk nielegalnych papierosów.

Należy pamiętać, iż za powyższy czyn skarżyszczance grozi wysoka grzywna, a  nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności. Z pewnością potrzebny jej dobry adwokat. 
 
 

Adwokat Kielce, Adwokat Skarżysko

Zapraszamy do korzystania z naszych porad prawnych oraz innych usług.

Copyright©2018 Kancelaria Adwokacka, All Rights Reserved. Adwokat Kielce, Adwokat Skarżysko, porady prawne
 
 
Liczba odwiedzin: 1857